MGR. JANA KUČEROVÁ

nabízím
 • individuální psychologické poradenství, krizovou intervenci, psychoterapii a provázení, rozvoj osobnosti
 • vedu podpůrnou terapeutickou skupinu ANONYMNÍ (ne)MATKY a celodenní zážitkové semináře pro ženy po interrupci
 • pravidelná relaxační setkání, kurz Praktická pozitivní psychosomatika
 • připravím workshop či kurz relaxací a mindfulness i na přání - pro alespoň 5 účastníků (rodina, firma a pod.) v POD KROVY nebo ve vašich prostorech.
 • kurz První psychické pomoci pro laiky, KPZ pro duši
 • pro pracovní kolektiv, firmu a pod.  (alespoň 8 účastníků) ráda připravím kurz První psychické pomoci pro laiky podle vašich potřeb v POD KROVY nebo ve vašich prostorech
Vzdělání
 • Magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – profilace klinická psychologie
 • Pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik - Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog
 • Certifikovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnicví (FFUK)
 • Certifikovaný kurz Neuropsychologie (Institut klinické psychologie)
 • Práce s tělem v psychoterapii – neverbální techniky - 90hod kurz (Dr. Jitka Vodňanská a Mgr. Yvonna Lucká)
 • Důvěra ve změnu - práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby (Mgr. Hana Vojtová)
 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (Centrum Élektra)
 • Mindfulness-based Stress Reduction - MBSR - 8týdenní výcvik (Mgr. Jaroslav Chýle)
 • Mindfulness Training - 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo (Psychosomatická klinika)
 • Mindfulness Follow-up - 8týdenní výcvik (Centrum Lávka)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – základní I (akreditace MŠMT)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (akreditace MŠMT)
 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (Psychoterapeutická klinika ESET)
 • Krizová intervence v kontextu biosyntézy (Český institut biosyntézy)
 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Déčko Liberec)
 • aktuálně procházím ročním výcvikem Traumaterapie (SLEA)
 • jsem řádnoučlenkou České asociace pro psychoterapii
 • svou práci pravidelně superviduji (PhDr. Jaromír Chrášťanský) a dále se profesně vzdělávám
Zkušenosti
 • Od roku 2015 pracuji ve vlastní psychologické a psychoterapeutické praxi.
 • Spolupracuji s Poradnou pro ženy v tísni (dříve Aqua Vitae), která pomáhá ženám v obtížných životních situacích spojených zejména s nečekaným těhotenstvím. Specializuji se také na terapii postabortivního syndromu a provázení po perinatální ztrátě.
 • Od roku 2006  jsem lektorkou v kurzech telefonické krizové intervence a kompletní krizové intervence (pro SVSKI Praha a Déčko Liberec).
 • 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence jako psycholožka, konzultantka e-mailového a chatového poradenství v krizi a později též jako interní supervizorka na Lince důvěry při KC Riaps (dnes Pražská linka důvěry) a na lince Ztracené dítě (dnes Linka pro rodinu a školu).
 • Jako psycholožka jsem se věnovala diagnostice, psychoterapii, krizové intervenci, osobnímu i rodinnému poradenství v Centru Paraple - pracovala jsem s osobami po spinálním poranění ("vozíčkáři").
 • Mnoho klinických zkušeností s vážně psychicky nemocnými jsem získala v Psychiatrické léčebně Petrohrad, kde jsem pracovala jako psycholožka (pod odborným vedením klinického psychologa). Náplní mé práce byla zejména diagnostika, psychoterapie individuální i skupinová, skupinové terapeutické programy pro pacienty (relaxace, psychodrama, kognitivní trénink) a poradenství pro blízké a příbuzné hospitalizovaných pacientů.
 • Diplomovou práci o problematice chronické bolesti jsem vypracovala během 10ti měsíční stáže v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve fakultní nemocnici Motol v Praze, kde jsem se věnovala diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii hospitalizovaných pacientů se závažnými chronickými bolestmi.
Články a publikace


Podmínky spolupráce a ceny služeb
 • Individuální setkání (psychoterapie, poradenství, krizová intervence)           50 minut       800 Kč       /         80 minut        1200 Kč
 •       na dálku - prostřednictvím skype (pouze pro mé klienty)                                                                               50 minut          800 Kč
 •       o víkendech a svátcích                                                                                                                                           50 minut       1500 Kč
 • Krizová intervence a poradenství po telefonu (po předchozí domluvě, pouze pro mé klienty)                      30 minut         500 Kč
 • Skupina Večerní relaxace (čtvrtky 18:30-20 hod)                                               1 setkání        250 Kč       /      pro mé klienty   200 Kč

 • Prosím, objednejte se předem e-mailem: jana.kucerova@podkrovy.cz nebo SMS tel. 602 966 819. K dispozici v POD KROVY bývám dle domluvy, obvykle v úterky a čtvrtky.
 • Počet setkání, délka a frekvence spolupráce záleží na domluvě, individuální situaci a potřebách klienta - od jednoho setkání (poradenství, krizová intervence) až po dlouhodobé pravidelné vedení (psychoterapie, rozvoj osobnosti).
 • Služby jsou hrazeny přímou platbou, nemám smlouvu se ZP. Platba probíhá v hotovosti při setkání nebo předem na účet: 670100-2214791476/6210 (mBank).
 • Přeobjednání nebo zrušení Individuálního sezení či účast na skupině provádějte, prosím, v co největším předstihu, nejpozději 24 hodin předem. Později zrušená či zmeškaná setkání jsou účtována, jako kdyby setkání proběhlo. Pozdější změny neumožňují čas či místo na skupině rezervované pro Vás nabídnout někomu jinému. Děkuji za pochopení.


kontakt

tel. +420 602 966 819 (prosím pouze SMS)

jana.kucerova@podkrovy.cz

POD KROVY Francouzská 34, Praha 2

IČ: 711529462


Mgr. et Mgr. Vlaďka Bartáková, PHd.

Kdo jsem a proč... 

Jmenuji se Vlaďka  Bartáková, jsem psycholožka, lektorka a terapeutka. Baví mě spolu s klientkou či klientem pronikat hlouběji do jejich příběhů, bezpečně se dotýkat událostí z minulosti, které ať vědomě či nevědomě, ovlivňují to, co žijeme dnes. Baví mne společně hledat lepší způsoby komunikace – ve vztazích, v rodině, mezi rodiči a dětmi.

V současné době se věnuji profesně několika oblastem:

Líbí se mi individuálně pracovat s klient na jejich seberozvoji. Pomoci jim k uvědomění si vnitřních hodnot, vlastních potřeb a vnitřních zdrojů. K získání schopnosti sebevyjádření, respektu a odpovědnosti k sobě i k druhým. K nalezení sebedůvěry k naplňování osobního potenciálu. K umění žít ve zdravých vztazích.

Doprovázím také klienty v průběhu traumatických a postraumatických stavů - především rodiče, kteří procházejí zkušeností těhotenství bez šťastného konce. Věnuji se rodičům, kteří jakýmkoli způsobem kdykoli v těhotenství, při porodu nebo časně po porodu přišli o miminko.

Moje vlastní rodičovské  zkušenosti se čtyřmi syny mi před lety otevřely oblast zájmu o efektivní způsoby komunikace mezi rodiči a dětmi a oblast odlišného přístupu při výchově kluků a holek. Rozvoji rodičovských kompetencí se věnuji jak v individuálním poradenství, tak také vedu rozvojové semináře pro rodiče. VÝCHOVU KLUKŮ, VÝCHOVU HOLEK, SOUROZENECKOU RIVALITU – SOUROZENECKÉ KONSTELACE. Názorově je mi blízké Kontaktní a Efektivní rodičovství. FB: @Výchova KLUKŮ

Nabízím

Věnuji se individuální terapii, individuálnímu poradenství, konzultacím pro rodiče. Lektoruji workshopy rodičovského rozvoje. 

vzdělání a zkušenosti

Vystudovala jsem sociologii, psychologii na Filosofické fakultě v Praze; PhD. jsem získala v programu Sociální psychologie na UK. Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti.

Pracuji v individuální psychologické praxi v psychoterapeutickém centru POD KROVY. Mé konzultantské a lektorské služby využívá firma PTH. Pracovala jsem jako lektorka Rodinného centra Praha. Pracovala jsem  mnoho let také jako krizová interventka, poradkyně, psycholožka a terapeutka v projektu Linka pomoci.

Absolvovala jsem řadu kurzů a dalších forem vzdělávání, jsem v dlouhodobé profesní supervizi. Mám za sebou výcvik v Krizové intervenci (telefonické i tváří v tvář), Sebezkušenostní skupinu v PBSP, semináře Trauma I a II, Techniku práce s člověkem v krizi, Základy práce v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, základní kurz v Transakční analýze, kurz Práce s časovou osou. A celou řadu seminářů s Biosyntetickými trenéry.

Za sebezkušenostní výcvik jsem si vybrala Biosyntézu, což je celostní terapeutická metoda reprezentující nový přístup v somatické psychoterapii. Byla založená Davidem Boadelou v 70. letech 20. století. V roce 1998 byla uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací (http://www.europsyche.org/) jako první vědecká metoda v oblasti somatické psychoterapie. V roce 2010 byla akreditována Ministerstvem zdravotnictví. Biosyntéza se zaměřuje na propojování tří základních životních procesů: pohybového, prožitkového, mentálního. V terapii se proto vedle rozhovoru klient setká i s postupy zaměřujícími se na práci s dechem, pohybem, s představami.

články a publikace

Facebook Výchova kluků

podmínky spolupráce a ceny služeb
 • Konzultace / psychoterapeutické poradenství / terapie                               60 minut     1000 Kč        /    90 minut       1500 Kč
 • Konzultace / poradenství po Skype                                                                                                                  60 minut       1000 Kč
 • Konzultace po telefonu – v předem domluveném čase                                                                                30 minut         500 Kč
 • Konzultace / poradenství týkající se rodičovství - u Vás doma za přítomnosti dítěte                              2,5 hodiny     3000 Kč   (mimo Prahu + cestovné)

 • Objednejte se předem e-mailem: vladka.bartakova@volny.cz nebo SMS tel: 775 955 854. K dispozici v POD KROVY bývám dle domluvy, obvykle v pondělky a středy.
 • V případě zájmu setkání s dítětem u vás doma, prosím, pošlete předem e-mail, se stručnými informacemi, popište, co je u vás často náročné, s čím si při výchově nevíte rady, s jakými konkrétními situacemi se potýkáte...
 • Úhrady probíhají na místě v hotovosti.
 • Přeobjednání nebo zrušení domluvené konzultace provádějte, prosím, v co největším předstihu, nejpozději 24 hodin předem. Zrušení provedená v kratším čase než 24 hodin před setkáním, jsou účtována, jako kdyby setkání proběhlo. Zrušení později neumožňuje čas, který byl věnovaný pouze Vám, obsadit jinak. Děkuji za pochopení.
kontakt

tel. 775 955 854

vladka.bartakova@volny.cz

POD KROVY Francouzská 34, Praha 2